Algemeen

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs in een veilige omgeving om zich optimaal te ontwikkelen. Wij werken dan ook volgens de principes van 'De Vreedzame School' waarmee we kinderen leren om goed en respectvol met elkaar om te gaan. We vinden het belangrijk dat kinderen trots zijn op zichzelf en de wereld om hen heen. Het team van o.b.s. Lyts Libben zet zich dan ook iedere dag, met veel passie en gedrevenheid in, om dit te realiseren. Dit maakt onze school uniek voor ieder kind!

O.b.s. Lyts Libben is een openbare school. Dit betekent dat wij open staan en bijdragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen met aandacht, begrip en respect voor alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke normen en waarden die samen de Nederlands multiculturele samenleving vormen. We zijn een ontmoetingsplaats waar iedereen van, met en over elkaar leert met aandacht en waardering voor andere opvattingen.