Werkwijze

Op o.b.s. Lyts Libben richten wij ons onderwijsaanbod in op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor onze leerlingenpopulatie.

In de kleutergroepen werken we met de methode 'Onderbouwd' voor de ontwikkeling van taal en wiskundige oriëntatie. Vanaf groep 3 werken we voor de basisvakken (rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen) en de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek) met methoden die de wettelijke kerndoelen dekken.

Iedere week krijgen de kinderen van gorep 1 t/m 8 lessen in Engels en Fries. Daarnaast hebben we een specifiek aanbod voor meer- en hoofbegaafde leerlingen (Levelwerk), werken we met de 21st Century skills in de groep en verwerken we opdrachten in werkboeken en (vanaf groep 4 ook) op de iPad.

Daarnaast organiseren wij allerlei leuke, creatieve, sportieve en culturele activiteiten om de talenten van onze leerlingen te etaleren en te ontwikkelen. Zo bereiden we onze leerlingen gedegen voor op het vervolgonderwijs en de pluriforme samenleving.