Verlof

Zodra een kind 5 jaar wordt, is het leerplichtig. Vanaf dat moment moet een kind tijdens de reguliere schooltijden aanwezig zijn op school voor het volgen van onderwijs.Wij verzoeken ouders altijd om bezoeken aan bijvoorbeeld de huisarts of tandarts zoveel mogelijk buiten de schooltijden te plannen. Zo mist uw kind niet te veel op school.

Verlof aanvragen
Het kan voorkomen dat u vrij wilt vragen voor uw kind buiten de vakantieregeling van school. In bepaalde gevallen mogen wij uw kind vrij/verlof geven. Wij verzoeken u om een verlof minimaal vier weken van te voren officieel aan te vragen bij de directeur. U ontvangt dan een verlofformulier. Voor het toekennen van dit verlof gelden strenge richtlijnen die door de leerplichtambtenaar worden gecontroleerd.