Ziek melden

Als uw kind ziek is, wilt u ons dan voor 8:00 uur hiervan op de hoogte stellen?
Dit kan door te bellen met school. T: 0518-461736

Als uw kind ziek wordt op school, dan nemen wij contact met u op met het verzoek
uw kind van school te halen. Wij vragen u ervoor te zorgen dat wij altijd iemand
kunnen bereiken. Bij de start van ieder schooljaar vullen alle ouders
het calamiteitenformulier in, zodat wij altijd over recente gegevens van u beschikken
en wij u als ouders altijd kunnen bereiken.

Mochten er tussentijds veranderingen zijn in uw gegevens, bijvoorbeeld bij het wijzigen
van uw telefoonnummer of het wisselen van oppas, dan verzoeken wij u dit z.s.m. 
door te geven aan school.